KAJ SE ZGODI Z VAŠIMI IZPOSTAVITVAMI OB DEAKTIVACIJI?  

Neporabljene količine zakupljenih dodatnih storitev se ob deaktivaciji malega oglasa ohranijo oziroma se sorazmerno zmanjšujejo do izteka obdobja, za katerega je bila storitev zakupljena.

Ob ponovni aktivaciji malega oglasa v obdobju, za katerega je bila posamezna storitev zakupljena, je možno koristiti sorazmerni delež neporabljenih količin.

DEAKTIVACIJA OGLASA

Če oglas deaktivirate pred potekom trajanja izpostavitev, izpostavitev ne izgubite. Te do konca svojega trajanja ostanejo speče v ozadju in pripravljene na ponovno aktivacijo. 

PONOVNA AKTIVACIJA OGLASA

Če oglas ponovno aktivirate pred iztekom trajanja izpostavitev, se bodo zopet aktivirale tudi izpostavitve v obsegu, ki je na dan ponovne aktivacije še preostal. Če oglas ponovno aktivirate po iztečenem trajanju izpostavitev, te niso več na voljo. 

Zapleteno? Poglejmo primer.

Če ste svoj oglas izpostavili z Izpostavljenim oglasom, bo vaš oglas čisto pri vrhu seznama 7 neprekinjenih dni. Če po 3 dneh oglas deaktivirate in ga ponovno aktivirate čez 2 dni, sta vam preostala še 2 dneva Izpostavljenega oglasa. Če oglas ponovno aktivirate po izteku 7 neprekinjenih dni, je izpostavitev potekla. 

Še nekaj pravil igre

Predčasna deaktivacija storitve s strani uporabnika ni prenosljiva na ostale oglase.
Predčasna deaktivacija storitve s strani uporabnika ni podlaga za vračilo sorazmernega dela vplačanih sredstev.

Naložite si dobroimetje v poljubni vrednosti in izpostavite svoje oglase!